Procedure van inschrijving 2020

 

Gesloten Inschrijving

Voor de 22e editie van Spel Zonder Grenzen kunnen 96 teams zich inschrijven. De inschrijving bestaat uit een gesloten en een open inschrijving.

De gesloten inschrijving is alleen beschikbaar voor contactpersonen van teams die afgelopen jaar ook geregistreerd stonden. Zij krijgen met voorrang de kans om zich voor de nieuwe editie in te schrijven. Op de dag van de start gesloten inschrijving ontvangen zij een mail (van mailchimp) betreffende de inschrijving. Check op deze dag ook aub je spambox voor het geval de inschrijvingsmail hierin terecht is gekomen.]

Zorg dat je alle gevraagde gegevens compleet en correct invult bij de inschrijving!

 

Open inschrijving

De open inschrijving volgt nadat de gesloten inschrijving is gesloten en staat open voor de plaatsen die niet zijn ingevuld na het sluiten van de gesloten inschrijving. Iedereen kan deelnemen aan de open inschrijving vanaf maandag 27 januari 2020, 18.00u via DEZE LINK. Toekenning van plaatsen gaat op basis van aanmeldingstijd (wie het eerst komt, wie het eerst maalt). Om de strijd om een plek eerlijker te maken wordt er dit jaar alleen om een e-mailadres gevraagd bij de open inschrijving. De overige gegevens zullen worden opgevraagd indien je in aanmerking komt voor een plek.

Alle deelnemers van teams die inschrijven worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden voor deelname Spel Zonder Grenzen. Zie ook het kopje “algemene voorwaarden” verderop. Bij opgave wordt om een bevestiging hiervan gevraagd.

[afbeeldingen] - overig

Uitsluiting

Teams die in de afgelopen editie om wat voor reden dan ook zijn gediskwalificeerd, komen niet in aanmerking voor de gesloten inschrijving. Aan de open inschrijving kunnen deze teams wel deelnemen.

 

Kosten

De kosten voor deze editie bedragen € 375,- per team. Het bedrag voor inschrijving dien je direct bij inschrijving te voldoen. Voor het inschrijfgeld ontvang je voor 10 personen de deelnamebewijzen voor het evenement en de entreebewijzen voor de feestavonden op vrijdag- en zaterdagavond.

Betaling

In tegenstelling tot andere jaren dient de betaling direct te worden voldaan bij inschrijving. Betaling kan worden voldaan via IDeal.

Reserveteams

Indien er niet betaald is na het verstrijken van de inschrijftermijn, vervalt de inschrijving en zal de contactpersoon van het eerste team op de reservelijst benaderd worden voor deelname. De contactpersoon van dit reserveteam heeft op dat moment 2 weken de tijd een team samen te stellen en de betaling te voldoen. Indien dit team hier niet aan voldoet zal het volgende team op de reservelijst benaderd worden, etc. etc. 

Timing

Hieronder een overzicht van de timing van het gehele inschrijvingsproces;

Datum 

Tijd 

Event 

13 januari 2020 

18:00 

Start gesloten inschrijving 

27 januari 2020 

14:00 

Sluiting gesloten inschrijving 

27 januari 2020 

18:00  

Start open inschrijving 

De open inschrijving blijft open totdat 96 teams hebben ingeschreven en de organisatie voldoende reserveteams denkt te hebben. Zodra dit het geval is, zal de open inschrijving gesloten worden.

 [afbeeldingen] - tijdlijnszg

Annuleren deelname

Annuleren van deelname is kosteloos tot 14 April. Na deze datum wordt 50 euro ingehouden op het inschrijfgeld. 

Algemene Voorwaarden

Voor deelname aan het Spel Zonder Grenzen gelden de volgende algemene voorwaarden;

 • Deelname is op eigen risico;
 • De contactpersoon bij inschrijving is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van zijn/haar team van de algemene voorwaarden, spelregels en reglement; met het inschrijven geeft de contactpersoon dat hij/zij akkoord is met algemene voorwaarden en het reglement en dat hij/zij deze regels zal delen met zijn/haar team.
 • Een team bestaat uit minimaal 6 personen waarvan minimaal 1 dame. Het maximaal aantal deelnemers per team is 10;
 • De minimale leeftijd van alle deelnemers is 16 jaar;
 • Deelnemers mogen maar voor één team uitkomen gedurende het weekend. Misbruik hiervan kan voor beide teams leiden tot directe diskwalificatie;
 • Het inschrijfgeld per ingeschreven team is € 375,- te voldoen voor de gestelde betalingstermijn is verlopen;
 • Indien betaling niet tijdig plaats vindt, zal de inschrijving vervallen;
 • Stichting Spel Zonder Grenzen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel geleden schade voor, tijdens of na het evenement.
 • Uitsluiting van deelname kan plaatsvinden door wangedrag of roekeloos gedrag. Dit wordt bepaald door de bestuursleden van de Stichting. Hierover wordt niet gediscussieerd;
 • Spelregels worden vooraf verstrekt; tegen deze regels kan niet in beroep worden gegaan;
 • Op- of aanmerkingen tijdens het weekend dienen aangemeld te worden bij de jury; de jury zal de opmerking in behandeling nemen en hierop reageren;
 • Vervuiling van het terrein kan leiden tot diskwalificatie;
 • Gebruik van zelf meegebrachte alcoholische dranken is niet toegestaan en kan leiden tot diskwalificatie;
 • Tegen bovenstaande voorwaarden kan niet in beroep gegaan worden;
 • Indien één of meerdere bepalingen nietig zijn of worden verklaard, blijven de overige voorwaarden staan. De voorwaarden zullen vervangen worden door voorwaarden die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen voorwaarden.

Informatievoorziening

Indien de inschrijvingen compleet zijn zal er contact opgenomen worden met de contactpersonen voor verdere informatie betreffende de komende editie van Spel Zonder Grenzen. Contactpersonen en teamleden wordt geadviseerd regelmatig de website van Spel Zonder Grenzen te bezoeken voor de laatste updates. De contactpersoon dient zijn team op de hoogte te houden van alle communicatie.

Contact

Indien je naar aanleiding van bovenstaande of algemene vragen hebt over de inschrijving en/of Spel Zonder Grenzen kun je een mail sturen aan info@spelzondergrenzen.com.

Indien je contactpersoon van afgelopen editie was en je op 16 januari 2020 nog geen bericht hebt gehad over de voorinschrijving, kun je hierover contact opnemen met de organisatie via hans@spelzondergrenzen.com .

 

[afbeeldingen] - vragen2