Algemene voorwaarden

Voor deelname aan het Spel Zonder Grenzen gelden de volgende algemene voorwaarden;

 • Deelname is op eigen risico;
 • De contactpersoon bij inschrijving is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van zijn/haar team van de algemene voorwaarden, spelregels en reglement; met het inschrijven geeft de contactpersoon dat hij/zij akkoord is met algemene voorwaarden en het reglement en dat hij/zij deze regels zal delen met zijn/haar team.
 • Een team bestaat uit minimaal 6 personen waarvan minimaal 1 dame. Het maximaal aantal deelnemers per team is 10;
 • De minimale leeftijd van alle deelnemers is 16 jaar;
 • Deelnemers mogen maar voor één team uitkomen gedurende het weekend. Misbruik hiervan kan voor beide teams leiden tot directe diskwalificatie;
 • Het inschrijfgeld per ingeschreven team is € 350,- te voldoen voor de gestelde betalingstermijn is verlopen;
 • Indien betaling niet tijdig plaats vindt, zal de inschrijving vervallen;
 • Stichting Spel Zonder Grenzen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel geleden schade voor, tijdens of na het evenement.
 • Uitsluiting van deelname kan plaatsvinden door wangedrag of roekeloos gedrag. Dit wordt bepaald door de bestuursleden van de Stichting. Hierover wordt niet gediscussieerd;
 • Spelregels worden vooraf verstrekt; tegen deze regels kan niet in beroep worden gegaan;
 • Op- of aanmerkingen tijdens het weekend dienen aangemeld te worden bij de jury; de jury zal de opmerking in behandeling nemen en hierop reageren;
 • Vervuiling van het terrein kan leiden tot diskwalificatie;
 • Gebruik van zelf meegebrachte alcoholische dranken is niet toegestaan en kan leiden tot diskwalificatie;
 • Tegen bovenstaande voorwaarden kan niet in beroep gegaan worden;
 • Indien één of meerdere bepalingen nietig zijn of worden verklaard, blijven de overige voorwaarden staan. De voorwaarden zullen vervangen worden door voorwaarden die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen voorwaarden.