Algemene spelregels 2024

 

Eerlijk spel en sportiviteit zijn belangrijke waarden voor Spel Zonder Grenzen. In de afgelopen jaren krijgen we echter steeds meer meldingen dat er niet volgens de regels wordt gespeeld. Er zal daarom dit jaar strenger gecontroleerd worden op het naleven van de spelregels. Bij overtredingen kunnen teams gediskwalificeerd worden. Laten we dit gewoon voorkomen en speel de spellen volgens de regels, met de juiste personen en luister naar de spelleiding! 

  

 1. Een spelronde duurt tien minuten.  
 2. Het team is zelf verantwoordelijk om tijdig bij de spellen aanwezig te zijn. Dit is terug te vinden in het spelschema. De teams die een spelronde moeten spelen worden niet meer omgeroepen. Alleen het begin- en eindsignaal van een spelronde wordt centraal aangegeven. 
 3. Indien een team te laat komt, kunnen zij de resterende tijd van het spel nog spelen, indien het desbetreffende spel dit toelaat. Bij het volledig missen van een spel is er géén inhaalmogelijkheid. 
 4. Alle spellen worden eenmalig gespeeld door alle teams. 
 5. Alle spellen worden gespeeld met minimaal zes deelnemers (waarvan minimaal één vrouw) en maximaal tien deelnemers per team, mits anders vermeld. 
 6. De deelnemers nemen beurtelings, in een vaste volgorde deel aan het spel. 
 7. De vrouw moet een actieve deelneemster zijn aan het spel en mag dus niet ingezet worden om bijvoorbeeld alleen maar de baan nat te houden o.i.d. 
 8. Alle spellen worden met twee teams tegelijk gespeeld. Wanneer een van de teams te laat of niet aanwezig is wordt er op het startsein gestart. Punt 3 treed hierbij in werking.  
 9. Het is niet toegestaan de tegenstander opzettelijk te hinderen of te helpen. 
 10. Alle deelnemers aan de spellen moeten het bandje van de desbetreffende dag dragen. Deze moet op de juiste manier vastgemaakt zijn. Is dit niet het geval dan wordt het bandje in beslag genomen en is de deelnemer voor de desbetreffende dag uitgesloten van verdere deelname aan de spellen. 
 11. Het doel van alle spellen is het behalen van zoveel mogelijk punten binnen de aangegeven tijd. 
 12. Het is niet toegestaan om met schoeisel deel te nemen aan de spellen, mits anders vermeld. 
 13. Piercings en sieraden zijn niet toegestaan. Deze moeten worden verwijderd en anders afgeplakt worden met tape. 
 14. Tijdens de pauzes mogen de luchtkussens en spellen niet betreden worden. 
 15. Er mogen geen eigen zepen of dergelijke gebruikt worden bij de spellen.  
 16. Er dient ten alle tijden naar de spelbegeleiding geluisterd te worden.  
 17. De spelbegeleiding bepaalt welk team aan welke kant van een spel speelt.  
 18. De spelbegeleiding bepaalt of aan de spelregels wordt voldaan en derhalve of punten toegekend worden of niet.  
 19. Bij de eerste keer vals spelen gaan alle behaalde punten verloren. Bij de tweede keer vals spelen kan de organisatie overgaan tot uitsluiting van verdere deelname aan Spel Zonder Grenzen.  
 20. Bij wangedrag kan de organisatie overgaan tot uitsluiting van verdere deelname aan Spel Zonder Grenzen.  
 21. Dit reglement is een aanvulling op het algemene reglement.  
 22. Protest kan alleen ingediend worden bij de organisatie in de jurywagen.  
 23. Waar dit reglement niet toereikend is, beslist de organisatie. Dit besluit is bindend; er kan geen bezwaar tegen ingediend worden.  

[pagina-banners] - bramvanoosterhout-nl-2905