Algemene voorwaarden

 1. Deelname aan het spel zonder grenzen is geheel op eigen risico.
 2. De captains van alle teams melden zich om uiterlijk 9.30 uur, zowel op zaterdag als zondag voor aanvang van het evenement bij de wedstrijdleiding voor inschrijving en een nadere uitleg over eventuele veranderingen van de spellen.  
 3. Iedereen dient de instructies van de wedstrijdleiding/spelbegeleiding op te volgen. 
 4. De spellen worden gespeeld met minimaal zes en maximaal tien deelnemers, waarvan minimaal één vrouw, per team. Een vrouwenteam mag enkel uit vrouwen bestaan. 
 5. Indien een spel met minder spelers wordt gespeeld, moeten de teams van tevoren beslissen welke spelers starten met het spel. De andere deelnemers nemen plaats op de aangewezen plaats en spelen het spel niet mee. Het wisselen van ingezette spelers is toegestaan volgens de regels van desbetreffend spel. 
 6. Deelname kan alleen geschieden met een geldig polsbandje van de desbetreffende dag. (maximaal tien bandjes per team/per dag) Deze moet op de juiste manier vastgemaakt zijn. Is dit niet het geval dan wordt het bandje in beslag genomen en is de deelnemer voor de desbetreffende dag uitgesloten van verdere deelname aan de spellen. Bij bewust vals spelen riskeert het team diskwalificatie. 
 7. Bij wisseling van captain dient dit doorgegeven te worden aan de wedstrijdleiding 
 8. In geval van blessures/uitval van spelers beslist de wedstrijdleiding of vervanging toegestaan is. 
 9. Teams mogen onderling niet wisselen. Ook niet wanneer zij meerdere teams met hun vriendengroep hebben. 
 10. De teamcaptains mogen zelf ook meespelen, als men zich maar aan het toegestane aantal spelers houdt. 
 11. De captains zijn verantwoordelijk dat zij met hun team op tijd bij het volgende spel zijn. 
 12. De effectieve speeltijd per spelronde is tien minuten. 
 13. Indien een spel later start door overmacht, geeft de spelleiding het begin en eindsignaal van dat spel. De te spelen tijd komt overeen met een volledige speelrondetijd. 
 14. Mocht er onverhoopt niet voldoende speeltijd resteren, dan wordt deze spelronde bij de eerstvolgende mogelijkheid ingehaald, de desbetreffende teams krijgen dit te horen van de wedstrijdleiding. 
 15. Het team met de hoogste score per spel krijgt het meeste aantal punten, het team daaronder één punt minder, enzovoort.  
 16. De scores van alle spellen worden bij elkaar opgeteld, dit is inclusief captain- en rode draad spel.  
 17. Bij een gelijke score van de uitslag in de top drie na afloop van het evenement, is het captainspel doorslaggevend. De beste captain bepaald dan de strijd om de eerste, tweede of derde plaats. Als ook de captains gelijk eindigden wordt het prijzengeld opgeteld en gelijk verdeeld over de teams. 
 18. De organisatie adviseert uit veiligheidsoverwegingen om als actief deelnemer tijdens de spellen geen alcohol te nuttigen.  
 19. Wij adviseren een lange broek en droge kleding mee te nemen, omdat sommige spellen hierom vragen.  
 20. Alleen de captains kunnen officieel protest indienen bij de wedstrijdleiding. Dit protest wordt aan het einde van de speldag beoordeeld door de wedstrijdleiding en teruggekoppeld aan het desbetreffende team. De beslissing is bindend. 
 21. Piercings, oorbellen, en sieraden zijn tijdens de spelen niet toegestaan. Piercings die niet uit kunnen moeten worden afgeplakt door de deelnemers zelf. 
 22. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventueel letsel, diefstal of verloren geraakte goederen voor, tijdens of na het evenement 
 23. Zaterdag sluit het spelterrein voor 19:00 uur. Iedereen wordt dan van het terrein verwijderd. Vanaf 19:00 kan met een geldig entreebewijs toegang tot de feesttent verkregen worden 
 24. Na afloop van de feestavonden dient iedereen het terrein te verlaten. Er kan onder geen enkele voorwaarde overnacht worden op het terrein! Mochten er gedurende de avond of nacht toch mensen gesignaleerd worden op of rond het terrein, dan zullen deze worden verwijderd. 
 25. Het is niet toegestaan om te roken in de feesttent. Bij overtreding van deze regel zal men verwijderd worden van het terrein. 
 26. Bij het verlaten van het terrein tijdens de feestavond, kun je niet meer terug naar binnen. Eenmaal buiten = buiten. 
 27. Drugsgebruik op het evenemententerrein of in de directe omgeving is ten strengste verboden voor, tijdens of na het evenement. Bij constatering van drugsgebruik wordt direct de politie ingeschakeld 
 28. Het is niet toegestaan te barbecueën op het evenemententerrein. 
 29. Wij verzoeken de deelnemers vriendelijk, doch zeer dringend, geen eigen eten en drinken mee te nemen. Er zijn op het terrein mogelijkheden genoeg om de inwendige mens aan te sterken. Bij overtreding hiervan zal één keer gewaarschuwd worden; daarna volgt diskwalificatie. 
 30. Het is niet toegestaan om (vracht)auto's, caravans of andere grote voertuigen op het terrein te parkeren. Het plaatsen van een kleine partytent is wel toegestaan. De maximale afmeting hiervan is 3x3 meter. 
 31. De “teamhonken” moeten worden geplaatst binnen het door de organisatie daarvoor aangewezen gebied.  
 32. Het is niet toegestaan om eigen spandoeken en/of reclameborden te plaatsen op het terrein.  
 33. Buiten de spelronden mag niemand (incl. kinderen) de spellen betreden, tenzij anders aangegeven door de organisatie.  
 34. Het rode draad spel wordt gespeeld op zaterdag en zondag. 
 35. De organisatie kan elk team diskwalificeren indien zij dit nodig acht. 
 36. Waar dit reglement niet toereikend is beslist de organisatie. Dit besluit is bindend. 
 37. Neem allemaal de regels in acht zodat we weer een geweldig evenement krijgen!