Donatie Savant en Amalia

Dankzij de inzet van alle deelnemers van Spel Zonder Grenzen heeft Stichting Spel Zonder Grenzen 1000 euro uit kunnen reiken aan zowel zorgcentrum Savant Sonnehove als Amaliazorg 'Hof van Bluyssen'. Beide instellingen zetten zich in voor ouderenzorg en kunnen met deze donatie extra activiteiten voor de deelnemers organiseren.

 [afbeeldingen] - webformaat-bramvanoosterhout-nl-22